previous arrow
next arrow
Slider
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี โทรศัพท์
กรุงไทย ไทยเบฟ ควอเตอร์ 009-1-07226-3 02-2294235-9
  ถ.สุเทพ 521-1-06239-6 053-271047,053-278087
  ถ.รัษฎา 819-1-08100-8 076-225116
  หาดใหญ่ 902-1-45550-1 074-230622 กด 100
  ห้าแยกโคกมะตูม 632-1-40563-9 055-302010-2
  อุดรธานี 401-1-97988-0 042-247755
  นครราชสีมา 301-1-20049-1 044-254919
  พุนพิน 808-1-81665-8 077-311016
  หัวหิน 722-0-09388-8 032-512053
  ถ.สรรพสิทธิ์ 322-0-15006-3 045-244848-9
กสิกรไทย สวนพลู 064-2-55678-9 02-6794246-53
กรุงเทพ สวนพลู 200-0-43528-5 02-2871561-5
ไทยพาณิชย์ สวนพลู คอร์เนอร์ 212-2-12118-2 02-286-3120

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.00%
ทวีทรัพย์ 3.00%
ประจำ 6 เดือน 2.00%
ประจำ 12 เดือน 2.25%
ประจำ 24 เดือน 2.75%
สะสมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.60%
- ฝาก 6 เดือน 2.00%
- ฝาก 9 เดือน 2.10%
- ฝาก 12 เดือน 2.25%
- ฝาก 18 เดือน 2.40%
- ฝาก 24 เดือน 2.60%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.00%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.35%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 4.75%
สามัญ-ศึกษาบุตร 4.75%
พิเศษ 6.20%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ม.ค. 64

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2563
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด