previous arrow
next arrow
Slider
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี โทรศัพท์
กรุงไทย ไทยเบฟ ควอเตอร์ 009-1-07226-3 02-2294235-9
  ถ.สุเทพ 521-1-06239-6 053-271047,053-278087
  ถ.รัษฎา 819-1-08100-8 076-225116
  หาดใหญ่ 902-1-45550-1 074-230622 กด 100
  ห้าแยกโคกมะตูม 632-1-40563-9 055-302010-2
  อุดรธานี 401-1-97988-0 042-247755
  นครราชสีมา 301-1-20049-1 044-254919
  พุนพิน 808-1-81665-8 077-311016
  หัวหิน 722-0-09388-8 032-512053
  ถ.สรรพสิทธิ์ 322-0-15006-3 045-244848-9
กสิกรไทย สวนพลู 064-2-55678-9 02-6794246-53
กรุงเทพ สวนพลู 200-0-43528-5 02-2871561-5
ไทยพาณิชย์ สวนพลู คอร์เนอร์ 212-2-12118-2 02-286-3120

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.50%
ทวีทรัพย์ 4.00%
ประจำ 6 เดือน 2.75%
ประจำ 12 เดือน 3.00%
ประจำ 24 เดือน 4.00%
สะสมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 2.25%
- ฝาก 6 เดือน 2.75%
- ฝาก 9 เดือน 2.80%
- ฝาก 12 เดือน 3.00%
- ฝาก 18 เดือน 3.25%
- ฝาก 24 เดือน 3.35%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.30%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.60%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 5.00%
สามัญ-ศึกษาบุตร 5.00%
พิเศษ 6.45%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พ.ย. 62

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2562
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม -