previous arrow
next arrow
Slider
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
1
04/11/2565
2
10/05/2565
3
11/04/2565
4
01/03/2565
5
30/09/2564
6
30/09/2564
7
27/08/2564
8
28/04/2564
9
9/04/2564
10
11/03/2564
11
12/10/2563
12
1/09/2563
13
18/03/2563
14
28/08/2562
15
27/05/2562
16
8/06/2561
17
30/04/2561
18
8/02/2561
19
25/01/2561
20
25/01/2561
21
28/09/2560
22
8/08/2560
23
8/11/2559
24
12/10/2559
25
30/03/2559
26
16/06/2557
27
20/08/2555
28
20/06/2555
29
20/06/2555
30
31/01/2555
31
22/02/2553
32
3/11/2552
33
25/08/2552
34
21/10/2548
35
19/09/2548
36
21/03/2548
37
17/01/2548
38
19/11/2547
39
10/05/2547
40
27/02/2547
41
10/02/2547
42
19/01/2547
43
29/07/2546
44
29/07/2546
45
29/07/2546
46
19/02/2546
47
30/08/2545
48
30/08/2545
49
16/07/2544
50
15/05/2544

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 1.90%
- ฝาก 10 เดือน 2.20%
- ฝาก 15 เดือน 2.40%
- ฝาก 20 เดือน 2.60%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
กรกฎาคม  
สิงหาคม  
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้